De gegevens waarmee je je registreert, en die je later toevoegt aan je profielpagina worden gebruikt voor aanmeldingen bij activiteiten. We gaan zorgvuldig om met de gegevens en zullen deze alleen voor eigen gebruik toepassen.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.